Om du behöver transporter till och från hamnen har vi resurserna. Inom ShoreLink förfogar vi över lastbilar av olika slag som vi kan erbjuda dig som kund.

  • Lastbil som lyfter på och av containrar. (Simalastbil)
  • Lastbilar som är tippbara - sidoöppnad. (Flisbilar)
  • Lastbilar för konventionellt gods - sidoöppnad
  • Lastväxlare
Dela artikeln