Inom ShoreLink förfogar vi över olika fordon för transport

  • Lastbil som lyfter på och av containrar. (Simalastbil)
  • Lastbilar som är tippbara - sidoöppnad. (Flisbilar)
  • Lastbilar för konventionellt gods - sidoöppnad
  • Lastväxlare
Dela artikeln