Alla på ShoreLink är eniga och beslutsamma i att vi vill ha en trygg och säker arbetsplats.

I vår verksamhet har vi nolltolerans mot olycksfall. För att klara det krävs både utbildningsinsatser och förbättrade rutiner som ständigt följs upp, ifrågasätts och diskuteras. Genom att öka andelen tillbud som rapporteras in kan potentiella risker uppmärksammas och elimineras. Nya moment och rutiner testas och utvärderas alltid noggrant innan de implementeras i vår verksamhet.

 

Säkerhet
Dela artikeln