Flytta godset till sjön

Logistikdag norr

Under tisdagen den 18 september samlades näringslivet vid Logistikdag norr för att diskutera dagens utmaningar i den befintliga infrastrukturen. Vår VD Susanne Jangdal deltog i sammanfattningen av dagen. Vårt budskap är tydligt - vi behöver flytta gods från land till sjö för att klara av framtidens utmaningar. Om det ska fungera får politikerna gärna fatta beslut om styrmedel, men använd dessa klokt och se till att de harmoniserar.

I dagsläget står sjöfarten för 96% av sina kostnader, medan väg (60%) och järnväg (24%) är avsevärt mycket högre finansierade via skattesedeln. När nu farledsavgifterna höjs med 8% för att blanda annat täcka isbrytningen, försämrar det utsikterna för att klara av godsförflyttning från land till sjö. Styr om, styr rätt, styr mot sjön.