Sveriges nordligaste containerlinje fyller 1 år - och som den har vuxit!

 Toppbild Container

Den 14 juni 2014, för ett år sedan, genomfördes den första lastningen på containerlinjen som angör Haraholmens logistikcenter regelbundet. Då lastades 60 TEUs* och sedan dess har antalet ökat med raketfart. Idag, ett år senare, hanterar vi drygt 1000 TEUs per månad och cirka 16000 TEUs på ett år. Redan efter tre månader startade de veckovisa anlöpen från att tidigare endast gått varannan vecka.

- Utvecklingen har gått över förväntan. För att mäkta med den ökade aktiviteten tillsvidareanställde vi fyra medarbetare hösten 2014 och nu under våren har vi investerat i ett nytt containerterminalsystem, säger Susanne Jangdal, VD ShoreLink AB.

ShoreLink har även investerat i en loadplate som effektivt stuffar containrarna åt våra kunder. En stor del av containrarna lastas med liner och sågade trävaror, men vi ser glädjande nog även en ökning av andra godstyper. Den last som skeppas är främst en ökning av gods via Haraholmen logistikcenter och har inte förflyttats från andra typer av fartyg.

- Satsningen gynnar hela det regionala näringslivet och dess exporterande företag, säger Ulrika Nilsson, VD Piteå Hamn. Nu är det enklare och mer kostnadseffektivt att nå destinationer över hela världen och framför allt skicka mindre kvantiteter sjövägen.

 

ShoreLink investerar i nytt terminalsystem för containrar

TransBothnia Container Line


*TEU är en förkortning av benämningen Twenty-foot Equivalent Unit. Ett begrepp som används för att ange hur många 20 fots containers som hanteras i hamnar eller kan lastas på ett fartyg. Följaktligen motsvarar en 40 fots container – 2 teu.