Organisationsförändring logistikavdelningen Piteå

ShoreLink Shipping

Sedan årsskiftet ingår logistikadministrationen för pappersprodukterna som hanteras i Piteå i det affärsområde som numer heter ShoreLink Shipping. Genom denna förändring hittar vi flera synergier i verksamheterna, där logistikavdelningen har ständig backup och skeppsklareringen får ytterligare en resurs till sitt förfogande.

 

I och med denna organisatoriska förändring har Maria Lundmark flyttat upp en våning i sjöfartshuset och jobbar nu tillsammans med Carina Lundström, Anna Bergstedt, Karin Pedersen och Marianne Nyström i gemensamt kontorslandskap. Karin är den som främst arbetar tillsammans med Maria kring logistikfrågorna.