Ny logistiklösning för optimerad lagerhantering

Sca Logstik2SCA Munksunds Sågverk och ShoreLink har tillsammans tagit fram en helhetslösning för hantering av sågade trävaror och lameller. Nyproducerade produkter lastas och transporteras från SCA för att lagersättas vid Haraholmen. SCA lägger därefter löpande beställningar till ShoreLink på vilka produkter som ska plockas från lagret för vidare transport till slutkund. Utlastningen har tidigare omfattats av båt och en mindre volym biltransporter.  Nu ingår hela sågverkets lagerhantering samt lastning av båt, bil och även järnväg i konceptet som administreras direkt i SCA:s affärssystem.


David Engberg, servicechef vid SCA Munksunds sågverk berättar ”Vi är glada och tacksamma för att en öppen affärsrelation leder till utökade uppdrag för ShoreLink. Lastningen av sågade trävaror började mitt i semesterperioden och utökades i augusti med lastning av järnväg. Dessa funktioner har gått över förväntan”.

På bilden från vänster: Lennart Edström, virkessamordnare ShoreLink, David Engberg, servicechef SCA Munksunds Sågverk, Mats Nygren, affärsutvecklare ShoreLink.