Vi söker en IT-chef

Vi söker en IT-chef som axlar rollen att vidareutveckla koncernens IT-strategi och -struktur så att den bidrar till att nå verksamhetens mål. Rollen skapar många möjligheter att påverka koncernens utveckling, utforma processer och säkra en långsik...

Läs mer