Koncessionsavtalet för Victoriahamnen är undertecknat

 Idag träffades Luleå Hamn AB och ShoreLink AB för att skriva på koncessionsavtalet angående Victoriaham-nen. Avtalet löper på fem år från 1 april 2016, med möjlighet till ytterligare fem år. Representanter vid under-tecknandet var Henrik Vuorinen...

Läs mer

Maxade lyft i Luleå

Under senaste perioden har flera riktigt tunga projektlaster lossats i Victoriahamnen i Luleå till följd av stoppen på SSAB och utrustning som ska vidare till gruvan i Aitik.   Ett tungt lyft till SSAB Delar till SSABs ombyggnation lossades un...

Läs mer