4 stora fartyg och 360 speciallyft i Skelleftehamn

Två riktigt stora fartyg med komponenter till vindkraftverk har lossats i Skelleftehamn och ytterligare två nästan lika stora är på ingång. Vindkraftverken, totalt 30 till antalet, är tillverkade i Kina och är de första som levereras till Vä...

Läs mer