ShoreLink Transport är SSG Registrerad Leverantör

      ShoreLink Transport är nu certifierade som SSG Leverantör. Med tjänsten kan beställare i alla branscher och leverantörer följa upp befintliga leverantörer samt vid behov granska/hitta alternativa leverantörer som uppfyller b...

Läs mer

Artikel om situationen i Luleå Hamn

Kuriren och NSD har skrivit artiklar om situationen i Luleå Hamn. Artiklarna når du genom att logga in på respektive tidnings nyhetstjänst. NorrbottensKuriren NSD

Läs mer