ShoreLink tar sin IT till en ny nivå

En omfattande satsning på ny IT-infrastruktur har gjorts och kommer implementeras under 2013. Sedan i mitten av april är driftsättningen i rullning. I botten finns ett nytt serverrum med en redundant kylanläggning som nyttjar vårt bergvärmesystem....

Läs mer

Semestra i Europa

Istället för att köra hela vägen genom Sverige så erbjuder vi nu möjligheten att skicka husbil, husvagn eller bil och husvagn med fartyg. Avgång varje torsdag från Piteå till Bremen, Sheerness eller Terneuzen. Vi erbjuder även returresa tillbaka...

Läs mer

Personbilar tar sjövägen till norr

Nu blir ShoreLink i Piteå omlastningscentral för personbilar till Norr- och Västerbotten. Personbilarna kommer med både fartyg och järnväg till Haraholmen för uppsamling och omlastning till lastbil för vidare transport till försäljningsställen. D...

Läs mer

Vi söker en mekaniker/tekniker

Shorelink är ett transport- och logistikföretag med verksamhet inom tre affärsområden där vi drar fördel av att många funktioner är samordnade. Shorelink Terminal som ansvarar för den operativa verksamheten i hamnarna med lastning och lossning. Sh...

Läs mer